Er is veel aandacht voor de klimaatcrisis. Een zestienjarige, Greta Thunberg, heeft het voortouw genomen voor internationale actie en brengt daarmee veel mensen in beweging. Een paar dagen geleden zag ik in dit kader een plaatje van de tiener met een uitspraak waar ik hier graag even over wil schrijven. Omdat het zo goed weergeeft hoe we gewend zijn te denken over het ondernemen van (adequate?) actie.

De opdracht luidt namelijk dat we in paniek moeten raken en angstig moeten worden. Zo ongeveer alsof ons huis in brand staat, is de boodschap. En daar zit iets interessants in. Blijkbaar geloven we dat we enorm intelligent en effectief worden van paniek en angst. Of dat we alleen in actie komen als we in een staat van grote angst en paniek verkeren. Ik stelde mij een brandweerman voor die in paniek raakt en het in de broek doet als de boel in de fik staat; een metafoor die we wel eerder hebben gebruikt. Tijdens een shiftdag geloof ik. Zal die brandweerman helder handelen of als een kip zonder kop rondrennen? Zijn brandweermannen er juist niet op getraind om het hoofd koel te houden zodat zij een adequate respons hebben op wat er zich aandient bij het blussen van een brand?

Of een ambulancemedewerker die bij de aanblik van een gecompliceerde open beenbreuk bij een verkeersslachtoffer gillend rond gaat rennen in plaats van rustig te doen wat logisch en passend is? Zou dat een goed idee zijn? Wat ons betreft is de stilte van je ware natuur, die we ook wel pure liefde noemen, een perfect uitgangspunt om op te staan en doen wat je in elk moment ingegeven wordt. Waartoe je je in alle eenvoud geroepen voelt.